تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
25 نفر - 59.52%
خوب :
7 نفر - 16.66%
متوسط :
2 نفر - 4.761%
ضعیف :
8 نفر - 19.04%