تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
20 نفر - 64.51%
خوب :
4 نفر - 12.90%
متوسط :
2 نفر - 6.451%
ضعیف :
5 نفر - 16.12%